Bitumen

bitumen, mazanje, nanosenjeBitumen je proizvod za topli postupak sa ili bez neorganskih punila, koji se topi na temperaturi do 180℃. Primenjuje se u gradjevinarstvu kao sredstvo za izvođenje hidroizolacije za nadzemne i podzemne radove, za izolaciju temelja, podrumskih zidova, podova na tlu, ravnih krovova i terasa, za zaštitu vodovodnih cevi i elemenata.

Način primene i potrošnja:
Rastopljeni bitumen se nanosi na suvu podlogu prethodno pripremljenu bitulitom. Zagrevanje bitumena se obavlja u originalnoj ambalaži. Topli premaz bitumena se nanosi razlivanjem, a potom razvlačenjem specijalnim špahtama i ravnjačama. Potrošnja Azmabita je 1,5-2kg/m2 u jednom sloju debljine 2mm.

Pakovanje i skladištenje:
Bitumen se isporučuje u metalnoj ambalaži od 20 i 200kg. Skladišti sc i transportuje u originalnoj ambalaži u zatvorenom ili nadkrivenom prostoru, zaštićenom od varnica i otvorenog plamena. Rok upotrebe u originalnoj ambalaži je neograničen.

Ukoliko imate potrebu za korišćenjem(nanošenjem) bitumena pozovite 064/52-52-300.