Izolacija ravnog krova

hidroizolacija, izolacija ravnog krova, unutra, spoljaObrnuti krov je konstrukcija krova, čije su bitne odlike - suprotno od uobičajenih konstrukcija ravnog krova - da se termoizolacija postavlja iznad izolacije od vlage. Ova kombinacija je postala moguća tek nakon pronalaska izolacionih materijala koji praktično ne upijaju nikakvu vodu.

Ovakva konstrukcija krova poseduje sledeća tri obeležja:

Sigurnost:
Za dugi vek trajanja konstrukcije ravnog krova odlučujuče je optimalno uskladjivanje pojedinačnih funkcija. Zaštita noseće konstrukcije protiv nevremena i vlage obezbeđena je dugotrajnom i otpornom izolacijom od vlage. To je pak pre svega moguće, kad se ta izolacija od vlage zaštiti upravo izolacionim pločama protiv ekstremne vreline, odnosno mrazeva.

Pozovite 064/52-52-300i informišite se.

hidroizolacija, izolacija ravnog krova, unutra, spoljaStoga je nanošenje termičke izolacije i daljih zaštitnih slojeva preko izolacije od vlage samo jedna logična konsekvenca. Dalje, ovakvim postavljanjem izolacije od vlage već se u samom početnom stadijumu ugradnje objekat štiti od slučajnih oštećivanja. Ravni krovovi prema obrnutom principu već godinama se dokazuju kao dobri i odgovaraju "priznatim pravilima tehnike".

Jednostavnost:
Jasno međusobno razdvajanje sloja noseće konstrukcije , sloja izolacije od vlage i sloja termoizolacije. Ispod izolacije od vlage nema potrebe za postavljanje blokade pare, kao i sloja za izjednačavanje pritiska pare.
Ekonomičnost:
Dobra iskustva sa obrnutim krovom u odnosu na trajnost i jednostavnu gradnju su važni preduslovi za ekonomičnost. Odličan koeficijent termičke izolacije - obračunska vrednost sposobnosti provođenja toplote iznosi na primer 0,035 (W/mK) - omogućava manje debljine izolacionog materijala. Da se dobrom termičkom izolacijom smanjuju troškovi grejanja i da se tim merama štiti i životna sredina - to je razumljivo samo po sebi.

Pozovite 064/52-52-300i informišite se.

Brzo i kvalitetno obavljanje hidroizolacije krovova