Izolacija temelja

hidroizolacija, izolacija temeljaPerimetarnom izolacijom, a to je termička izolacija spoljašnih zidova podruma sa spoljašnje strane, umanjuje se gubljenje toplote iz zagrevanih, ali i iz nezagrevanih podruma. Perimetarna izolacija trebalo bi uvek da bude ugrađivana, kako bi se pri izgradnji podruma (gostinska soba, sauna, hobi-prostorija itd.) izbegli dodatni troškovi kao i naknadna iskopavanja.

hidroizolacija, izolacija temelja, temeljOvom primenom izolacionih materijala potpuno se iskorišćavaju bitne prednosti proizvoda, kao što su dobra termička izolacija, znatna otpornost na vlagu i velika otpornost na pritisak. Dalje, ovi materijali stvaraju odličnu zaštitu od vlage. Kod potpune izolacije podruma, i to sa spoljne strane u odnosu na građevinski zid. ostaje više prostora za unutrašnji deo, a i izbegava se nastajanje "toplih mostova".

Pozovite 064/52-52-300i informišite se.