Izolacija zidova

izolacija terase, balkonaSpoljni zidovi, zajedno sa prozorima, uopšteno gledajući prestavljaju najveće površine hlađenja, zbog toga njihovim izolovanjem možemo značajno smanjiti gubitke toplote i povećati komfor stanovanja.

Sa stanovišta građevinske fizike optimalno je postavljati izolaciju sa spoljne strane zgrade: na taj način rizik od pojave kondenzacije je minimiziran a postojeći zid postaje dobra toplotna zaštita sa iskorišćenim akumulacionim kapacitetom.

U nekim slučajevima spoljašnje izolovanje zida nije moguc˙e ili pak unutrašnja izolacija daje više koristi. Kod dogradnje postojećih zgrada nije uvek izvodljivo spoljašnje izolovanje posebno u slučajevima kada izgled fasade mora biti očuvan. U slučaju zidova koji su u neposrednom kontaktu sa tlom, unutrašnja izolacija je često jedini način poboljšanja toplotne izolacije.

Pozovite 064/52-52-300i informišite se.

izolacija terase, balkonaUnutrašnja izolacija ima značajne prednosti kod izolovanja prostorija za privremenu upotrebu koje se ne greju stalno: one mogu biti ugrejane sa minimalnim utroškom energije. Upotreba izolacionih tabli nudi dugotrajnu i efikasnu izolaciju.

Hrapava i kanalisana površina predstavlja dobru osnovu za malterisanje ili lepljenje završnih materijala (gips-karton ploče, keramičke pločice).Za tačno projektovanje unutrašnje izolovanih fasadnih zidova potrebno je poznavati postojeću strukturu neizolovanih zidova.

izolacija terase, balkonaS obzirom da je izolacija postavljena sa unutrašnje, toplije strane, struktura zida će biti izložena specifičnijim temperaturnim promenama. Radi smanjenja temperature celog zida zbog ugradnje unutrašnje izolacije, zid od opeke, kamena ili betona mora po celoj svojoj debljini biti otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja.

Kod unutrašnjeg izolovanja toplotnim mostovima treba posvetiti posebnu pažnju. Izolovanjem pripadajućih delova konstrukcije (zidovi, tavanice koje su normalne na fasadne zidove) mogu se smanjiti negativni efekti.

Prednosti

Pozovite 064/52-52-300i informišite se.